Duże wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W czwartek Burmistrz Błaszek Karol Rajewski podpisał umowę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia na mocy której Gmina Błaszki otrzymała dotację celową w wysokości 40 178, 16 zł brutto. Niestety jak się okazało gminie Błaszki obcięto dotację celową o prawie 38,5 tys zł.


Początkowo Burmistrz miał zakupić potrzebny sprzęt jednostkom OSP zgodnie ze złożonym przez nie zapotrzebowaniem, ale w związku ze zmniejszeniem środków, czekamy na decyzję z Ministerstwa Sprawiedliwości, które jednostki i jaki sprzęt otrzymają. W związku z niesprawiedliwym potraktowaniem naszej gminy Burmistrz wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości o udostępnienie informacji, kto wydał rekomendacje na podstawie, której zmniejszono drastycznie kwotę dotacji celowej przyznanej gminie Błaszki. Jednocześnie poprosił o udostępnienie informacji, które jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu sieradzkiego otrzymały dotację celową, w jakiej kwocie i którym zmniejszono kwotę dofinansowania. Z ustnej informacji udzielonej Burmistrzowi na miejscu wynikało, Ministerstwo otrzymało oddolną rekomendację na podstawie której obcięto dotację dla strażaków z gminy Błaszki.


Ze względu na niesprawiedliwe traktowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Błaszki, które są jednymi z najaktywniejszych w powiecie sieradzkim, Burmistrz zdecydował o wygospodarowaniu środków finansowych z budżetu gminy i zakupie potrzebnego umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które biorą aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych za kwotę 43 979,22 zł.


Zakupione rzeczy będą w najbliższym czasie przekazane przez Burmistrza poszczególnym jednostką. Burmistrz planuje także przeprowadzenie wizytacji w tych jednostkach w celu sprawdzenia gotowości bojowej do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zobacz także

[ZDJĘCIA] Bursztynowa wystawa w muzeum

Przed nami VII koncert kolęd w Warcie. K…

Uwaga! Kwalifikacja wojskowa ruszy 24 lu…

Wiedza o prawie i samorządzie terytorial…

[ZDJĘCIA] Jubileusz 20-lecia STT „Przyja…

Matura zbliża się wielkimi krokami. Uczn…

[ZDJĘCIA] W poszukiwaniu dobrej formy. W…

Kronikarki z PTTK. Sieradzki oddział chc…

Tragiczny wypadek w Biskupicach. Ciężaró…

Ferie z sieradzkim MOSiR zakończone

Szansa na remont mostu w Chojnem. Powiat…

Dachowanie auta w Sieradzu. Kierowca mia…

Uwaga na fałszywe SMS-y dot. zaległości …

Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Jutr…

23 stycznia 1945. Rocznica wyzwolenia Bł…

Stypendia sportowe. Rusza nabór wniosków

W hołdzie powstańcom styczniowym. Upamię…

Przedszkoliada po sieradzku już 1 lutego