Czy były Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki poświadczył nieprawdę?

Burmistrz Błaszek Karol Rajewski złożył do Prokuratury Rejonowej w Sieradzu zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez poprzedniego Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki P.Ś. polegającego na poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne (znamiona czynu określonego w art. 271 § 1 Kodeksu karnego).


Jak się okazało w dniu 25 sierpnia 2011 roku Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki zawarł umowę użyczenia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łubnej, w której poświadczył nieprawdę, że Gmina i Miasto Błaszki jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łubna-Jakusy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 207 o powierzchni 0, 1300 ha zgodnie z wpisem z ewidencji gruntów zabudowanej budynkiem stanowiącym świetlicę OSP. Jak wynika z wypisu rejestru gruntów działka oznaczona nr ewidencyjnym 207 o powierzchni 0, 1300 ha była własnością skarbu państwa, a nie Gminy i Miasta Błaszki.


Na podstawie umowy użyczenia, w której poświadczono nieprawdę, Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnej-Jakusy wystąpiła z wnioskiem do Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy w wysokości 14 695, 80 zł na wyposażenie oraz remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Łubna- Jakusy. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki P.Ś. także załączniku nr 20 do przedmiotowego wniosku o przyznanie pomocy poświadczył nieprawdę, że Gmina i Miasto Błaszki jest właścicielem działki nr 207. Takie samo poświadczenie nieprawdy stanowi załą


cznik nr 18 do wniosku złożonego w dniu 30.08.2011 roku do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski".
Stosowana umowa o przyznanie wnioskowanej kwoty została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Łubnej-Jakusy w dniu 23 kwietnia 2012 roku.


Z dokumentów wynika, że na podstawie sfałszowanych dokumentów doszło w konsekwencji do celowego wyłudzenia środków publicznych.

Zobacz także

Maciej Maciejczak zwycięzcą 3. edycji Th…

Gmina Burzenin: Dzień Kobiet pełen czaró…

Skończyłeś szkołę rolniczą w Wojsławicac…

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy …

Rocznica śmierci kpr. Góralczyka. Złożon…

Spotkanie w sprawie przebiegu Kolei Duży…

[ZDJĘCIA] Karnawałowy koncert nauczyciel…

Tragiczne wieści ze szpitala. Nie żyje W…

Działania służb związane z utylizacją w …

Za nami III Halowe Otwarte Mistrzostwa S…

Kolejni pijani kierowcy zatrzymani. Reko…

Brązowa medalistka ubiegłorocznych Mistr…

Uczennica sieradzkiego I LO zwyciężyła w…

Gość ze stowarzyszenia Mundus. Enrique M…

ZSP nr 1 w Sieradzu: „Zawodowcy w Łódzki…

[WIDEO] Atak na Wicemarszałka Andrzeja G…

WAŻNE: Wirus ptasiej grypy w gminie Błas…

Gmina Błaszki wzbogaciła się o nowy ręba…